01.05.2012

Emil Botta

                      

FABULĂ

" Vă voi ridica la rangul de copac,
spus-a Dumnezeu ierburilor blajine,
iată, în primăvara care vine,
creşterii voastre nu voi mai pune capac. "

" Să nu credeţi în el, e un făgăduitor,
zise titirezul care se-nvîrtea la rădăcina lor.
Mie mi-a promis că o să mă facă om,
cu ciuboţele, o comoară de om. "

Dar un grec, un esop, auzindu-l grăi :
" Dacă Dumnezeu şi-ar împlini cuvîntul, ce-ar mai fi ?
Fapta lui pentru ambiţioşi e tăgadă
şi spusa e ademenire, e încercare, e nadă.
FABLE

" I shall raise you at the status of a tree,
God said to the gentle herbs,
here, the spring which is coming now
I shall not put the lid to your growth. "

" Don't believe him, he's a promiser,
said the top which was spinning at their root.
He promised me that he'll make me human,
with little shoes, a treasure. "

But a Greek, an Esop,hearing him spoke :
" If God would keep his word, what would it be ?
For his acting is a denial for the ambitious
and his saying is an enticement, is a test, a bait. "

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...