12.05.2012

Nichita Stănescu


                                                  

A PIERDE TOT CE SE POATE PIERDE

Bărbatul este un animal indirect.
Gingaş sufletul lui
de neînţeles este.
Umbra unei frunze o ţine în braţe,
frunza nu, frunza nu.
Fuga unui iepure o ţine pe cîmp,
iepurele nu, iepurele nu.
Foame îi este de ce n-au mîncat alţii, -
frig îi e
tot timpul de alte stele.
Animal indirect, lumină pentru orbi, -
gingaşului se vădeşte,
prin băltoaca de sînge.
Nu naşte, ci visează, -
nu doarme, ci ţine în mîna arma !

Neputînd sa piardă nimic
el pierde totul !
Moare numai omorînd.
Inventează puterea din absenţă.

Lumină în sine însusi.
Ochi scobiţi cu degetul şi scurşi obraji,
ud al luminii, -
neputînd să ţii un copil în pîntec
tăierea gîtului în chip de sabie
o ţii ingropată în pămîntul de război al nimănuia.

Ce poţi să pierzi tu, -
nascut pentru pierdere, totul iţi este destinat pierderii.
Animal indirect
sufletul tău gingaş nimanuia
de trebuinţă este.


TO LOSE ALL YOU CAN LOSE

Man is an indirect animal.
his gentle soul
is incomprehensible.
He keeps the shadow of a leaf in his arms,
the leaf, no, the leaf, no.
He keeps the running of a rabbit on the field,
the rabbit, no, the rabbit, no.
He is hunger of what the others don't eat -
He is cold
always of other stars.
Indirect animal, light for the blind men,
he shows himself to the gentle
from the pool of blood.
He can't give birth, but he dreams,
he doesn't sleep, but keeps a gun in his hannds !

Unable to lose anything,
he loses everything.
He dies only killing.
He invents the power from absence.

Light in himself.
Eyes carved by the finger, sunken cheeks,
wet of light, -
not being able to keep a child in his womb,
he keeps buried in a war land of nobody
the cut of the throat by the way of the sword.

What can you lose,
born for loss, you are meant to lose.
Indirect animal,
your gentle soul for anybody
is of no need.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...