20.05.2012

Geo Dumitrescu


                         

DRAGOSTE-COLIVIE

Te-ai aşezat în faţa mea, dragoste,
numai tu, mereu, în faţa mea,
dragoste,
soarele mi l-ai luat, luna n-o mai văd,
nimeni numi mai trece
prin luminile ochilor, dragoste,
crescînd tu mereu din tine însăţi,
din zările mele pierdute, închise,
numai tu, oblon, dragoste, mereu
în faţa mea, în drumul meu,
numai tu, început şi sfîrşit, întuneric -
nici punte, nici fereastră, numai tu,
înlemnită stăpînă, zid, dragoste.

Înconjurat din toate părţile,
împresurat de tine, dragoste,
pînă unde bat cu privirea,
numai tu eşti,
ghemuită asupră-ţi, dragoste,
întruna te cercetezi cu lupa,
scormonind prin tine cu unghii lungi,
prin uscate încăperi foşnitoare,
în care nu mai locuieşte nimeni
de mult, în afară de propria-ţi umbră,
dragoste, umbră rece,
floare presată, dragoste.

O, mica ta dragoste, dragoste,
cu aripi de lemn, ţepene, scurte,
lustruite podoabe zadarnice,
neînvăţate să zboare, neînvăţate
să mîngîie, dragoste, pe care mereu
mi le zbaţi, cu nebunească zarvă,
nestrăveziu, în faţa ochilor,
dragoste, pleoapă de fier, dragoste
nimicitoare de dragoste.

Te-ai aşezat în faţa mea, dragoste,
şi nu mai înfrunzesc,
şi mă iubeşti cu dinţii strînşi,
dragoste,
şi mă săruţi cu ochii deschişi,
cu ochii în patru, dragoste,
şi cu tine mi-e greu, şi fără tine
nu pot, dragoste, dragoste oarbă,
dragoste înec...

Şi mai dă-te un pic
la o parte din faţa ochilor,
om frumos, nepriceputule,
ca să te pot vedea şi văzîndu-te,
să te iubesc din nou întîia oară,
dragoste...


LOVE-CAGE

You have set in front of me, love,
only you, always, in front of me,
love,
you have taken my sun, I can not see the moon anymore,
nobody pass
in the lights of my eyes, love,
continuously growing from yourself,
from my lost horizon, closed,
only you, shutter, love, always
in front of me, in my way,
only you, beginning and end, darkness -
no bridge, no window, only you,
dumbfounded mistress, wall, love.

Surrounded all over ,
besieged by you, love,
as far as I can see,
only you are,
rolled around yourself, love,
constantly you examine yourself with the magnifying glass,
rummaging you with long nails,
across dry rustling rooms,
where nobody lives anymore
from a long time, except your shadow,
love,
cold shadow,
pressed flower, love.

Oh, your little love, love,
with stiff, short wings of wood, 
glazed vain decorations,
unused to fly, unused
to caress, love, which always
struggle, with foolish noise,
unclearly, before my eyes,
love, iron eyelid, love
destroyer of love.

You have set in front of me, love,
and I can not leaf out anymore,
and you love me with clenched teeth,
love,
and you kiss me with open eyes ,
with heedful eyes, love,
with you I feel hard, and without you
I can not resist, love, blind love,
love drowning.

Step aside my eyes a little,
beautiful man, silly man,
to see you and seeing you
to love you again for the first time,
love...

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...