31.07.2011

Corneliu ŞerbanSUNT NOPŢI CARE TE FAC SĂ ÎNŢELEGI

Sunt nopţi de dragoste 
care te fac să înţelegi,
să înţelegi, să ştii,
că stelele nu-s decît
biete fiinţe în singurătate,
că fiecare om
e-o necuprinsă galaxie
şi că toate problemele universului
sunt simple, simple, simple,
de fapt.


THERE ARE NIGHTS THAT MAKE YOU UNDERSTAND

There are love nights
that make you understand,
understand, know,
that the stars are but
poor creatures in loneliness,
that every human people
is a boundless galaxy
and that all the problems of the universe
are simple, simple, simple,
actually.

29.07.2011

Marin SorescuCONTABILITATE

Vine o vreme
Cînd trebuie să tragem sub noi
O linie neagră
Şi să facem socoteala.

Cîteva momente cînd era să fim fericiţi,
Cîteva momente cînd era să fim frumoşi,
Cîteva momente cînd era să fim geniali.
Ne-am întîlnit de cîteva ori
Cu nişte munţi, cu nişte copaci, cu nişte ape
( Pe unde-or mai fi ? Mai trăiesc ? ).
Toate acestea fac un viitor luminos -
Pe care l-am trăit.

O femeie pe care am iubit-o
Şi cu aceeaşi femeie care nu ne-a iubit
Fac zero.

Un sfert din anii de studii
Fac mai multe miliarde de cuvinte furajere,
A căror înţelepciune am eliminat-o treptat.

Şi, în sfîrşit, o soartă
Şi cu încă o soartă ( de unde-o mai fi ieşit ? )
Fac două ( Scriem una şi ţinem una,
Poate, cine ştie, există şi viaţă de apoi ).


ACCOUNTING

There comes a time
When we have to draw under us
A black line
And count.


Some moments when we could have been happy,
Some moments when we could have been beautiful,
Some  moments when we could have been brilliant.
Some moments when we met 
Some mountains, some trees and some waters
( Where would they be ? Do they still live ? )
All these make  a bright future -
Which we already have lived.


A woman  we loved
Plus the same woman who didn't loved us
Means zero.


A quarter of our study years
Is several billions of fodder words
Whose wisdom we removed slowly.


And finally a fate
And another fate ( hence did it come out ? )
Are two ( we write one and keep one
Maybe, who knows, there is afterlife ).
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...