20.03.2013

Lucian Blaga




ZORILE

Ai nopţi, cari ţi s-aşează grele ca de plumb
Pe suflet şi pe gînduri şi pe visuri şi pe vreri, -
Nopţi negre-n care pieptul îţi tresare de furtuni,
Ce nu le spui -
Şi-n cari întreg trecutul ţi se pare în zadar
Şi orice clipă ce mai vine - de prisos...
Ai nopţi,
Ai nopţi - , frumoaso, după cari
Dintre pleoape-ţi izvorăsc
Aşa de reci şi multe - lacrimi mari :
Bobi de lumină plîngi atunci,
Plîngi -
Şi-nvins eu cad genunchii să-ţi cuprind,
Căci înţeleg solia firii :
Cînd picurii de rouă
Răsar pe trandafiri - sunt zorile aproape...



THE DAWN

There are nights, which lie heavy like lead
On your soul and thoughts and dreams and desires -
Black nights, in which your breast startles with storms,
That you can't tell -
And in which the the whole past seems to you in vain,
And any moment that comes seems useless...
You have nights,
You have nights, beautiful girl, after which
From your eyelids spring -
So cold and many - big tears :
Drops of light you weep then,
Weep,
And won I fall and embrace your knees
Because I understand the message of the nature :
When the dew drops
Are rising on the roses - the dawn is near...

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...