25.03.2013

Emil Botta
SCUT

Iubirea mă apără,
de aceea port
fruntea sus, în exil printre oameni.
Cînd ziua decade şi cînd, spre apus,
cumpăna liniştită se-nclină,
o, atuncea de sus,
primesc o tristeţe senină.

Ochii mei în extaz rătăcesc
spre adîncul fîntînii unde stelele scapără.
O, de al stelelor dor mă topesc
şi m-aş duce la ele,
dar Iubirea mă apără.

Cu graiuri nebune mă cheamă,
în lună, cîntătoare Undine.
Şi cînd să le ajung, Piaza Rea
mă trage la dînsa: la mine, la mine!
Dar mă însoţeşte acel Cineva,
Iubirea, pururi cu mine.


SHIELD

Love protects me
that is why I keep
my forehead up, in exile among people.
When the day is over and when in the sunset
my scales is quietly bowing,
oh, then from above,
I get a serene sadness.

My eyes in ecstasy are wandering
towards the depth of the well where the stars are sparkling.
Oh, for yearning for the stars I consume
and I should go to them,
but Love protects me.

With crazy languages are calling me,
in the moon, singing Undines.
And when I am about reaching them, Ill Omen
draws me to it: to me, to me!
But Someone accompanies me,
It is Love, always with me.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...