28.03.2013

Gellu Naum
SINGURĂ ŞI IMOBILĂ

Cînd te opreşti în faţa oglinzilor
o mînă iese din apele clare ca să te mîngîie
o mînă care este totdeauna a ta
această mînă de mătrăgună şi de hîrtie
care-mi aminteşte dezastruasele şi amplele întîlniri în faţa oglinzilor.

Şi de data acesta umerii mei nu mai au umbră
nu mai sunt decît picioarele mele care aleargă
aceste triste biciclete aceste butoaie încărcate cu pălării.

Vom trece strada fără a vedea ce se întîmplă
în pachetul acesta sunt pantofii uzaţi ai cenuşăresei
dar nu ne priveşte
în camera aceea goală răsună poate armonica morţii.

Ceea ce văd e un fluture călcat de tren
ceea ce ating e sîngele tău ca un arbore
ceea ce aud e părul tău ca o scoică.

Iată dezgustătoarele amintiri corpul meu împărţit în două
jumătatea mea roşie şi jumătatea mea albastră
linia precisă care mă împarte
pe care am construit-o muşcîndu-mi palmele
iată jumătatea mea calmă jumătatea mea dezesperată.

Îţi vor trebui ace mai tari ca să le coşi împreună
şi mai ales va trebui să te mişti liberă
cînd voi traversa oraşul acesta pustiu
în frumosul meu costum de scafandru.LONELY AND STILL

When you stop in front of the mirrors
one hand gets out from the clear waters to caress you
one hand that is always yours
this hand of belladonna and paper
that remember me the disastrous and ample meetings in front of the mirrors.

And this time my shoulders have no shadow
there are only my legs that are running
these sad bicycles these barrels loaded with hats.

We shall cross the street without seeing what is happening
in this parcel there are  cinderella's worn-out shoes 
but it does not concerns us
in this empty room are maybe sounding the accordion of the death.

What I am seeing it is a butterfly run over by the train
what I am touching it is your blood like a tree
what I am hearing it is your hair like a shell.

Here the disgusting memories my body divided in two
my red half and my blue half
the precise line that is dividing me
that I have built bitting my palms
here my calm half my hopeless half.

You will need stronger needles to sew them together
and first of all you will have to move freely
when I shall cross this desert town
in my beautiful suit of diver.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...