14.12.2011

Dan Deşliu

                           
Constantin P. Popescu: Aripi

IN TERMINIS

Dincolo de nume,
de lauri,
de tot
ce-i luciu şi coajă,
ca solzii de piatră
din care mă scot
puterile tale
la ceasul de vrajă,
dincolo de zvonul ce piere
cu noi
sau puţin mai tîrziu,
nalucă de fum străveziu
pe-o coamă de val
în cădere -
eşti numai
ce nu se mai ştie
de cînd
şi de unde să fie...
Atîta - din toate - durază :
un zîmbet
trecut tuturor,
un fulg
în aripa eternului zbor,
o stea
sau o ramură trează.IN TERMINIS

Beyond the name,
the laurels,
beyond all
what is brillance and shell,
like the scales of stone
from which your power
draws me
at the magic hour,
beyond the rumor that dies
with us
or slightly later
transparent ghost of smoke
on the crest of a wave
falling -
you are only
what nobody knows anymore
since
and from where is...
From all - only these last :
a smile
passed to everybody,
a feather
in the wing of the eternal flight,
a star
or an awake branch.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...