02.01.2013

Radu Cârneci


                    

CUVINTE

O, binecuvântarea puterii, cuvinte ale mele,
unde vă e căutarea prunciei şi puritatea
de stea lăcrimând şi uşorul zbor de nouri
şi înţelepciunea la care atît am săpat ?
O, binecuvântare de fluture pentru fiecare
dorinţă ucisa şi plînsul pentru gîndul ucis.

Sorbiţi-mi puterea, cuvinte, vlăguiţi-mă.
Devoraţi-mi străveziile oase ţi sîngele trist
ţi auzul de muzici legănătoare.
Trebuie să tăiem, să căutăm adînc, să stoarcem
piatra frunţii şi, picătură cu picătură,
auria putere să vă nască, cuvinte,
fără de care, nu !




WORDS

Oh, bless of power, words of mine,
where your childish seeking and the purity are
of weeping star and your light flight of clouds
and your wisdom I have dug for ?
Oh, bless of a butterfly for every
desire and the weeping for the killed thought .

Sip my power, words, wear me out.
Devour my trnsparent bones and my sad blood
and my hearing of rocking music.
We have to cut, seeking deeply, squeeze
the stone of our forehead and, drop by drop,
the golden power to give you birth, words,
out of which, not !

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...