08.01.2013

Emil Botta


                              

VACANŢĂ

Astăzi nu vă acord audienţă
desperare, desamăgire, legiuni crîncene ale morţii.
Treceţi pe-aici altă dată, niciodată,
şi depuneţi galante cartea de vizită.

Arborii mor în somn ca pruncii în leagăne,
dă Doamne să cunosc şi eu astă indolentă dispariţie
dormind să surîd viclean, smintit
amicilor turtiţi sub potopul de plînsete.

Despotul magicei nopţi îmi zice : " Vino,
marea e plină de cadavrele femeilor tinere ".
Seducătorule, căpcăunule, sunt iubitele tale
purtînd pe frunte o diademă de dureri.

Vai mie, barca pare un sicriu
Timonierul e palid, gluga îi acoperă ţeasta...
Lopătează, lopătează, despică hula :
fuga noastră e povestită în Scripturi.HOLIDAY

Today I don't give you hearing
despair, dellusion, fierce legions of death.
Come here another time, never,
and lodge gallantly your card.

The trees die in the sleep like infants,
allow me God to know such an indolente extinction,
sleeping to smile slyly, insanely,
to the friends overcome with tears.

The despot of the magical night says : " Come,
the sea is full of the corps of the young women. "
Seducer, ogre, they are your lovers
wearing a diadem of pain on their forehead.

Woe me, the boat looks like a coffin,
the steersman is pale, the hood covers his skull...
Row, row, split the wave :
our flight is told in the Scriptures.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...