07.01.2013

Ileana Mălăncioiu

                           

ARATĂ-MI-TE ACUM

arată-mi-te acum căci într-o zi mă vei căuta şi nu voi mai fi
sufletul meu lepădat de trup ca pruncul înainte de vreme
va umbla gol pe drumul sufletelor şi nu va şti
nici numele cu care să te cheme

atunci vei vrea poate să fii carnea mea trecătoare
şi sîngele meu cald care a fost odată
şi mîngîierea lui urcînd uşor pe şira spinării
ca gîndul către tine de curată

sau vei vrea să fii chinul meu sau suflarea
numită viaţă pe care te-apleci să mi-o iei
cum pasărea lăsată anume la mine în palmă
ia în tăcere bobul său de mei

sau vei vrea să fii chipul lui din orbita mea
pierit sub ochiul tău care mă va orbi
în însăşi clipa în care cred că mă-ndrept către tine
arată-mi-te acum căci într-o zi mă vei căuta şi nu voi mai fi


SHOW YOURSELF TO ME NOW

show yourself to me now because one day you will look for me and I shall be nomore
my soul miscarried by my body like an untimely baby
will walk nacked on the road of the souls and will not know
either the name to call you

then you will want maybe to be my transitory flesh
and my warm blood which used to be once
and its tenderness slowly raising up to my spine
as pure as the thought toward you

or you will want to be my pain or my breath
named life which you bend to take from me
as the bird on purpose halting in my hand
takes in silence her millet grain

Or you will want to be his image in my eye
vanished under your eye which will blind me
in the same moment when I think I am making my way to you
show yourself to me now because one day you will look for me and I shall be nomore

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...