23.01.2013

Lucian Avramescu
SINGURUL LUCRU CARE CONTEAZĂ

femeia este singurul lucru care contează
şi afirm asta ştiind că destui
vor strîmba din nas...
pielea ei ştie toate limbile fericirii universale,
lipit de ea, ca de ţărînă,
înţeleg constelaţiile, raiul şi iadul,
bucuria şi nefericirea ;

mersul pe jos prin mine însumi
îmi face din ce în ce mai bine
pentru a nu mai vorbi
de arhitectura sinelui său
care face să pălească marile catedrale ale lumii -
San Pietro, Domul din Milano...

femeia este singurul lucru care contează

cu trupul ei în braţe
poţi traversa un ocean
chiar dacă nu ştii să înoţi
decît în apele ochilor ei
fără femeie
limuzina noastră este o căruţă hodorogită
contul la bancă scade chiar dacă este în creştere
prietenii sunt
plini de pojarul trădării,
în vinul scup mişună mormolocii...

o ai

îţi cîntă privighetoarea în coşul pieptului
te îmbraci în haine de puşcărie fericit
cum ai pleca la nuntă,
faci monetarul stelelor pe cer
ca un nabab universal
chiar dacă-ţi fluieră vîntul prin găicile sociale ;
te calcă trenul
şi o şoaptă dacă ţi-a rămas întreagă
parcurgi literele numelui ei
gata să urzeşti planuri de viitor
cînd de aproape te pîndeşte o morgă de lux

femeia, domnilor, este singurul lucru

care nu poate fi înlocuit decît de sinele său
pielea ei ştie toate graiurile
fericirii universale,
cercul iluziilor
este valuta ei
prin care noi învingem crizele mondiale
iată de ce cred că
ştiinţa ei
de-a ne face fericiţi sau nefericiţi
îi dă dreptul la titlul de
doctor honoris causa
al complicatei noastre algebre sufleteşti

femeia, domnilor - pentru a nu vă plictisi -

femeia cu pielea ei
care ne învaţă alfabetul orbilor,
cu mereu întoarsele ceşti ale sînilor
în care noi nu ghicim niciodată nimic,
femeia
cu toată argintăria surîsului său
cu goliciunea ei care umple universul
este singurul lucru care contează
domnilor
THE ONLY THING THAT MATTERS

woman is the only thing that matters

and I declare that knowing that many people
will turn up their nose...
her skin knows all the languages of the universal happiness,
stuck with her, as with earth,
I understand the constellations, the paradise and the hell,
the joy and the sorrow;
the walking through myself
is more and more good to me
not to speak about
the architecture of her soul
that make pale the great cathedrals of the world -
San Pietro, the Dome of Milano...

woman is the only thing that matters

with her body in your arms
you can cross an ocean
even if you do not know to swim
but in the waters of her eyes
without a woman
our saloon car is a rumbling wagon
our personal account is lowering even if it is increasing
our friends
are full of the fire of betrayal,
in the expensive wine are swarming tadpoles...

you have her

the nightingale is singing in your chest
you  happily dress prison cloth
as you would go to wedding,
you make the currency of the stars in the sky
like a universal nabob
even if the wind is whistling through your social straps;
the train is driving over you
ad if one of your whispers is safe
you run over the letters of her name
ready to make future projects
when next to you is on the watch a luxurios mortuary

woman, gentlemen,is the only thing

that can be replaced only by her soul,
her skin knows all the languages
of the universal happiness,
the circle of the illusions
is her currency
through which we win the world crises 
here why I think that
her knowledge
of making us happy or unhappy
give her the right to the title of
doctor honoris causa
of the complicated algebra of our soul

woman, gentlemen - to not bother you -

woman with her skin 
which is teaching us the blind alphabet,
with her always turned cups of her teats
where we never guess anything,
woman
with the silver ware of her smile
with her nakedness that fills the universe
is the only thing that matters
gentlemen

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...