31.07.2013

Nichita Stănescu
SAVONAROLA

Mi se-arătă Savonarola care-mi zise:
Să ardem copacii pe rugul vanităţilor,
să ardem iarba, grîul, porumbul,
ca să fie totul mai simplu!
Să sfărîmăm pietrele, să smulgem
rîurile din albie, ca să fie totul
mai simplu, cu mult mai simplu!
Să renunţăm la picioare,
pentru că mersul e-o vanitate.
Să renunţăm la privire,
pentru că ochiul e-o vanitate.
Să renunţăm la auz pentru că urechea
e-o vanitate.
Să renunţăm la mîini,
ca să fie totul mai simplu, cu mult
mai simplu!
Mi se-arată Savonarola în vis,
ca o rană veche a creierului lumii.
Mi se arată în vis
şi m-am trezit urlînd şi strigînd.
SAVONAROLA

Si mostro a me Savonarola e disse:
Bruciamo gli alberi sul rogo delle vanita,
bruciamo l'erba, il grano, il granturco,
perche tutta sia piu semplice!
Spezziamo i sassi, strappiamo i fiumi
dal loro letto, perche tutto sia
piu semplice , molto piu semplice!
Rinunziamo alle nostre gambe,
perche camminare e una vanita.
Rinunziamo alla nostra vista
perche l'occhio e una vanita.
Rinunziamo al nostro udito perche l'orecchio
e una vanita.
Rinunziamo alle nostre mani,
perche tutto sia piu semplice, molto
piu semplice!
Si mostro a me Savonarola nel sogno,
come una vecchia ferita del cervello del mondo.
Si mostro a me nel sogno
e mi sono svegliato gridando e urlando.SAVONAROLA

Savonarola showed to me and told me:
Let's burn the trees on the pile of vanities,
let's burn the grass, the wheat, the maize,
so that everything were more simple!
Let's break the stones, let's tear the rivers
out from their bed, so that everything
were more simple, much more simple!
Let's give up our legs,
because walking is a vanity.
Let's give up our look,
because the eye is a vanity.
Let's give up our hearing because the ear
is a vanity.
Let's give up our hands,
so that everything were more simple, much
more simple!
Savonarola showed to me in my dream,
like an old wound of the world brain.
He showed to me in my dream,
and I woke up howling and crying. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...