17.07.2013

Emil BottaPETRECERE

Ore, încingeţi o horă
tăcută, vastă, incoloră.
Minunate ca păpădiile,
veniţi cu miile.

Clipe capricioase, clipe cu toane,
veniţi în milioane.
Apleacă-te, zînă,
peste a vieţii searbădă fîntînă.
Lună, ia-mi ochii

cu strălucirea frumoaselor tale rochii.
Umiliţi-mă ceruri, constelaţii
cu ale voastre steme, tronuri şi spaţii.


PASSAGGIO

Ore, fatte una danza
silenziosa, vasta,  incolore.
Meravigliose come denti di leone,
arrivate a migliaia.

Istanti capricciosi, istanti a sbalzi,
venite a millioni.
Inclinati, dea,
sopra l'insulsa fontana della vita.
Luna, abbagliami

con il splendore delle tuoi bei vestiti.
Umiliatemi cieli, costellazioni,
con i vostri stemmi, troni  e spazi.PASSING

Hours, do a dance
silent, vast, colorless.
Wonderful like dandelions,
come thousands.

Capricious moments, moody moments,
come millions.
Bent, godess,
over the tedious fountain of the life.
Moon, astonish me

with the brilliance of your beautiful dresses.
Humiliate me heavens, constellation
with your diadems, thrones and spaces.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...