25.07.2013

Gellu NaumSORA FÎNTÎNA

Stau singur şi mă uit pe o stradă pustie
stau singur cu buzunarul plin de cîini
stau singur şi ascult foşnetul oaselor
este ca şi cum ar adia vîntul peste un clopot de ceară
dar după primul colţ la prima răspîntie
s-ar putea oricînd să apară cineva învăluit într-o ploaie de lumină
şi va trebui să mă acopere cu mantia lui pentru că
s-ar putea odată cu el să vină o ploaie sau o ninsoare
sau chiar o afurisită de lapoviţă
să ne îngheţe oasele proaspăt spălate
deşi ieri a fost mai frig decît azi

deasupra mea zboară cîţiva porumbei cerşetori
filantropii le-au pus fărîmituri de pîine pe balcoane
şi eu mort demult cu o piatră de moară pe piept
am hotărît în sfîrşit să plec
să pornesc de pildă dintr-un grajd înecat în aburi
să merg aşa pînă la un crîng unde mă aşteaptă sora Fîntîna
să mă reazem acolo de prăbuşirea ei.LA SORELLA FONTANA

Sto solo e guardo una strada deserta
sto solo con le tasche piene di cani
sto solo e ascolto il fruscio delle ossa
e come se alitasse il vento sopra una campana di cera
ma dopo il primo angolo al primo incroccio
sarebbe possibile apparire ongni volta qualcuno avvolto in una pioggia di luce
e dovra coprirmi con il suo mantello perche
sarebbe possibile che con lui venisse una pioggia o una nevicata
oppure un maledetto nevischio
per congelare le nostre ossa appena lavate
anche se ieri e stato piu freddo che oggi

sopra di me volano alcuni piccioni mendicanti
i filantropi li hanno messo briciole di pane sui balconi
e io morto da tempo con un sasso sul mio petto
ho deciso finalmente di partire
iniziare per esempio da una stalla piena di vapori
camminare cosi fino ad un boschetto dove mi aspetta la sorella Fontana
appoggiarmi la sulla sua rovina.SISTER WELL

I stay alone and look along a desert street
I stay alone with my pockets full of dogs
I stay alone and listen to the rustle of the bones
it is as the wind would breeze over a wax bell
but after the first corner at the first crossing
it is possible to appear somone wrapped in a rain of light
and he will have to cover me with his mantle  because
it is possible to come with him a rain or a snow
or a damned sleet
to freeze our new washed bones
though yesterday it was colder than today

above me fly some begging pigeons 
the philanthropists have put them crumbs of bread on the balconies
and I dead long ago with a millstone on my chest
I finally decided to leave
to begin for example from a stable full of breathings
to walk so as far as a grove where waits for me sister Well
to lean there upon its ruin.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...