02.04.2013

Marin Sorescu

FLUIERUL


Un fluier ţipă deodată
În spatele unui trecător
Al cărui trup se umple de rumeguş
Ca un copac, cînd simte
În marginea pădurii
Gaterul.

Totuşi să nu-ntorc capul - îşi spune omul -
Poate e pentru altcineva.
În orice caz, să mai am un răgaz
De cîţiva paşi.

Fluierul se-aude strident
În spatele tuturor trecătorilor
Care se fac vineţi, galbeni, verzi, roşii
Şi merg înainte ţepeni,
Fără a întoarce capul.
Poate e pentru altcineva -
Gîndeşte fiecare -
Ce-am făcut eu decît
Un război, două războaie ?
Mîine am nuntă,
Poimîine-mi naşte soţia,
Răspoimîine-mi îngrop părinţii -
Am atîtea treburi pe cap,
Nu poate fi pentru mine.

Un copil
Şi-a cumpărat un fluier,
Şi-a ieşit să-l încerce
Pe bulevard,
Fluierînd ştrengăreşte la urechea oamenilor.

THE WHISTLE

An whistle is shrieking
Behind a passer-by
Whose body fills with sawdust
Like a tree, that feels
At the edge of the forest
The saw.

However I'll don't turn my head - thinks the man -
Maybe it's for someone else.
Anyway, I must obtain a reprive
Of a few steps.

The whistle is shrill
Behaind all the passers-by
Who become bluish, yellow, green, red,
And go away stiff,
Without turning their head.
Maybe it's for somebody else -
Thinks each of them,
What have I done
But one war, or two ?
Tomorrow it's my wedding,
The day after tomorrow my wife gives birth,
The day after after tomorrow I have to burry my parents -
I have a lot of things to do
It cannot be for me.

A prankish child
Has bought a whistle
And he went to try it
In the boulevard
Sprightly whistling at the ear of the people.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...