15.04.2013

Ana Blandiana
IUBIRE


Iubire,spaimă de singurătate,

Zeitate ambiguă
Îngropată pînă la brîu în pămînt
Nu-ţi cer nimic.
Pentru mine se desprind toate frunzele
Şi păsările de mine se apropie
Plecînd.
Pietrele se-mperechează sub ochii mei şi nasc ;
Ce-aş mai putea să-ţi cer,
Neiertătoare stăpînă ?
Peste preacurata zăpadă
Oricum pentru mine
Oasele serafice ale mestecenilor
Or să rămînă...LOVE


Love, fear of loneliness,

Ambiguous deity,
Buried up to your waist in the ground,
I ask you for nothing.
For me all the leaves tear off
And the birds approach me
Leaving away.
The stones couple under my eyes and give birth ;
What could I ask you anymore,
Unforgiving mistress ?
Over the virgin snow
However for me
The seraphic bones of the birches
Will stay...

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...