22.04.2012

Radu Cârneci

                 

NUMAI TU

Numai tu pentru mine acolo, departe,
în răspîntia știutelor drumuri întîrziind,
așteptînd cu stelele și cu fiecare anotimp
să mă deslușesc dinspre bănuitele zări -
de veghe, sub cer, numai tu.

O,înaintea mea, frumoasă și tainică, faptură
care atît m-ai visat încat ochii
ți s-au făcut ferestre și fiecare suspin
un dor, ca un vultur, rotindu-se ! O,maifrumoaso
decît toate iubirile mele !

Numai tu sfințind clipele, înmiresmîndu-le
cu numele meu, luminînd nopților cu lacrima,
numai tu, singura, m-ai găsit
la marginea întrebarilor. Și cearcanele
privirilor mele le-ai luat sub priviri.

O,cum te aduni peste mine cu înaltul
și cum întinerești și mă naști
de gînd înalt și mă legeni cu aerul
și adorm și cresc sub inima ta iar,
și de jur împrejur cîmpia faptelor tale...

Numai tu în fiecare clipă acolo,
așteptînd - statuie în uscată răspîantie -
și pleacă din tine anotimpurile, păsări
din șoaptele tale și eu nu mai sosesc, iar tu
întîrzii în veghe, rădăcină de dragoste...


ONLY YOU

Only you for me, there, far away,
at the cross of the known roads delaying,
waiting with the stars and any season,
me to come from the suspected horizon,
on the watch, under the sky, only you.

Oh, in front of me, beautiful and misterious, creature
who so much has dreamed me as your eyes
became windows and every sigh
a desire, like an eagle, turning round !
Oh, the most beautiful of my loves !

Only you sanctifying the moments, giving them the scent
of my name, lighting the nights with your tears,
only you, the one, found me
at the edge of the questions. And the circles
of my eyes you took under your eyes.

Oh, how you gather yourself over me
and how you get younger and give birth to me
from the high thought and rock me in the air
and I fall asleep and grow under your heart,
and around me lies the plain of your deeds.

Only you every moment there,
waiting - a statue in the arid cross -
and from you go the seasons,
birds from your whispers
and I don't come anymore, and you
delay into your vigil,a root of love...

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...