10.04.2012

Adrian Maniu

                 

RUGĂCIUNE

Inflorește, Doamne, sufletul meu,
Cum înfloresc salcîmii și mălinii,
Înapoiază-mi credința iar,
Cum întorci zborul păsărilor călătoare.
Muncește-ntreaga suferința mea,
Cum în trupul morților rodește plugul,
Apoi înalță gîndul pierdut,
Fluture în floarea cerului,
Și pregătește-mi sfîrșit înseninat,
Ca asfințitul blajin de azi.
                       

PRAYER

Flower, God, my soul,
As the Robinia trees blossom,
Return to me my faith,
As you make return the migratory birds,
Work all my suffering,
As the plough fruits in the dead men' body,
Then rise the lost thought,
A butterfly in the flower of the sky,
And prepare for me a serene end,
Like the gentle sunset of this day.

3 comentarii:

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...