07.07.2012

Matei Marinescu

 


CUVINTELE

Buzele ce umezesc cuvîntul,
Făcîndu-l să pară mai duios,
Tremură sub această scînteie a
Neputinţei ; cuvintele frumoase,
Pe care le spui, te înconjoară
Ca nişte ziduri, tot mai strîns, tot
Mai aproape, încît nu mai ştii cum
Să te strecori pentru bucuria ta şi
A celorlalţi care din spate par
Nişte cerbi tremurînd sub patima
Coarnelor căzute.
Această depărtare văratică nu va
Deveni nicicînd un răsărit.


THE WORDS

The lips that wet the word,
Making it seem more tender,
Are shaking under this spark of
Helplessness ; the beautiful words,
That you say, surround you
Like walls, tighter and tighter, closer
And closer, so that you do not know how
To steal for your joy and
For other's who from behind look like
Some deer trembling under the passion
Of the lost horns.
This summer distance will 
Never become a sun rising.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...