14.07.2012

A. E. Baconsky

                    MEDITAŢIE ÎN RITM DE MAREE

Numai tăcînd şi gîndindu-te singur la toate,
ajungi să-n-ţelegi că din tot ce-ai fi vrut prea puţine rămîn lîngă tine,
numai văzînd cum se-aprind şi se sting noaptea toate cărările tale greşite - numai lăsînd
să te-nvăluie pulberea lor vei ajunge să ştii
că regretul e şarpele galben pe care-ntr-un vis
îl auzeai ca pe-un rîu adormind la picioarele tale,
adormind şi trezindu-se iar. Fără cuvînt, fără strigăt :
drumul pe care-ai umblat, ori că-l strigi, ori că-l fluieri,
nu se va-ntoarce la tine ; ghemul lui negru şi brun
cineva la zvîrlit în ocean. Decît orice părere de rău
e mai bună tăcerea. Numai tăcînd şi gîndindu-te singur
ajungi să-nţelegi că trecutul e-o casă pustie, pentru toate
păcatele tale izbăvirea e numai în timp. Linişte-n urmă !
Totul e numai acolo-nainte, totul e-n faţă. Aleargă uitînd,
ceea ce nu vei uita va veni după tine odată cu turma
de cerbi străvezii, care sunt poate visele tale.
Totul e doar înainte, totul sunt anii
care ard şi te-ntîmpină-n cale.


MEDITATION AT PEACE OF TIDE

Only keeping silent and thinking alone at everything,
you get undrestand that from everything you want a few things will stay with you,
only seeing how your wrong paths are lighting and extinguishing at night - only leting you
to be wrapped by their dust you will get know
that the regret is the yellow snake that in a dream
you heard like a river sleeping at your feet,
sleeping and weaking again. Without a word, without a call : 
the road on which you have walked, no matter you call, or whistle,
will not return to you ; its black and brown ball 
someone has thrown in the ocean. Than any regret
the silence is better. Only keeping silent and thinking alone
you get understand that the past is a desert house, for all 
your sins the salvation is only in time. Silence behind !
Everything is there forward, everything is in front of us. Run forgetting,
what you will not forget will come behind you together with the flock
of translucent deer, which are, perhaps, your dreams.
Everything is only forward, everything are the years
which are burning and welcome you.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...