13.07.2012

Alecu Ivan Ghilia

  


SUNTEM ROŞII DE SOARE 

Suntem roşii de soare, roşii de sînge, roşii de dragoste,
mistuiţi în vîlvătăi, arzînd la jug, arzînd pe
rugul amurgurilor, roşii de nestare,

albaştri de lună, albaştri de ape curgătoare, albaştri
de munţi, albaştri de dor,

negri de fumul bătăliilor, de pămînt, de arsură de mină
unde ne-a orbit întunericul, de silă şi de supunere,
de blestem, de moarte, de cîte ni se pun în spate
fără să fim întrebaţi,
de noroi, de Apocalipsa zilei de apoi.,

suntem verzi de iarbă, de ochii Zeiţei care ne-au trădat,
de cărare, de pădurile pe care le purtam în spinare,
de haiducie, de pofta de-a
zburda din copilărie, pe cînd lumea era
mică şi nu era atîta grabă de-alergare
şi-atîta treabă şi omul mai
stătea pe lîngă noi,
uitîndu-se încolo,
pe dealuri,
degeaba.

Nurlii, nărăvaşi, pătimaşi,
suntem albi de zăpezi , de aripi de păsări,
de pomi înfloriţi, de pleavă, de praf, de
promoroacă şi ceţuri lunare,
înălbiţi de atingerea coapselor zînei
îmbrăcată în fecior de împărat care putea să
înşele atenţia maşterelor mume de zmei dar nu
nu ne putea înşela pe noi, Galben-de-Soare,
atît de galben că-ngălbenea galbenul
părului tău lîngă noi şi pădurile se-ntomnau
arzînd ca făclia gutuilor.


WE ARE RED BECAUSE OF THE SUN

We are red because of the sun, because of the blood, because of love,
melt in flames, burning at yoke, burning on
the pile of the sunsets, red  because of restlessness,

blue because  of the moon, blue because of the running waters, blue
because of the mountains, blue because of yearning,

black because of the smoke of the battles, because  of the earth, because of mine burn
where the dark has blinded us, because of disgust and submission,
because of curse, because of death, because of how many things are put on our back 
without being asked,
because of the mud, because of the Apocalypse day,

we are green because of the grass, because of the godess' eyes that have betraied us,
because of the path, because of the woods we carry on back,
because of outlawry, because of the desire
of romping from our childhood, when the world was
small and it was not so much haste of running
and so much work and the man
was still staying near us,
looking there
over the hills,
to no purpose.

Beautiful, balky, passionate,
we are white because of the snows, because of the wings of the birds,
because of blooming trees, because of  husk, because of dust, because of
hoar frost and because of moon fog,
whitened by the touch of the godess' thighs
dressed as a prince who was able to 
deceive the ogre mothers but was not able to
saddle us, Yellow-like-Sun,
so yellow that was making yellow the yellow
of your hair near us and the woods got autumned
burning like the torch of the quinces.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...