16.05.2013

Ştefan Augustin Doinaş
LEBĂDA CU DOUĂ UMBRE

Umbra de lebădă care desparte
trupul din aer şi trupul răsfrînt,
este o umbră urîtă de soarte:
jalnică umbră-ntre cer şi pămînt,
care - cînd moartea aşează deoparte
trupul din aer şi trupul răsfrînt -
moare-ntre ele cu pene deşarte,
spînzură-n apă, sub formă de pîntec.

Umbra de lebădă, care împarte
trupul din aer şi trupul răsfrînt,
este o umbră cu totul aparte:
singura umbră-ntre cer şi pămînt,
care - cînd moartea aşează deoparte
trupul de aer şi trupul răsfrînt -
nu vrea să moară, plutind mai departe,
pîlpîie-n aer sub formă de cîntec.IL CIGNO A DUE OMBRE

L'ombra del cigno, che separa
il corpo nell'aria e il corpo riflesso,
e un'ombra odiata dalla sorte:
misera ombra tra cielo e terra,
che - quando la morte mette in disparte
il corpo nell'aria e il corpo riflesso -
muore tra di loro con vane piume 
appende nell'acqua, a forma di pancia.

L'ombra del cigno, che separa
il corpo nell'aria e il corpo riflesso,
e un ombra totalmente particolare:
la sola ombra tra cielo e terra,
che - quando la morte mette in disparte
il corpo nell'aria ed il corpo riflesso -
non vuole morire, galleggiando avanti,
tremolando nell'aria, a forma di canto.THE TWO-SHADOWED SWAN

The shadow of the swan which separate
the body in the air and the reflected one,
is a shadow hated by the fate:
pitiable shadow between heaven and earth,
which - when the death puts apart
the body in the air and the reflected one -
dies between them with vain feathers,
hungs into the water, under the form of a womb.

The shadow of the swan which separate
the body in the air and the reflected one,
is an entirely special shadow:
the only shadow between heaven and earth
which - when the death puts apart
the body in the air and the reflected one -
does not want to die, floating further,
trembling in the air, under the form of a song.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...