19.05.2013

Ion PillatSIRENA

Pescare,stai, nu-ţi arunca năvodul,
Mai lasă-mă talazului de-azur!
Nu-mi strînge în reţele braţul pur
Şi sînului meu nou nu-i strivi rodul.
De-mi scînteiază-n ape solzi solari,
Nu-s peşte, şi în razele difuze
Nu-i legănare moale de meduze,
Ci adumbrit se leagă în cleştar
Profilul frumuseţii fără moarte.
Ascultă-mi tinereţea din străvechi -
Deschide-ţi asurzitele urechi
Şi ochii plini de amăgeli departe.
Pescare fără suflet, ce făcuşi!
M-ai prins. Răstorni în barcă pradă rară,
Scoici sidefii, subţire algi, amară
Şi irizată spumă sunt acuşi...LA SIRENA

Pescatore, fermati, non gettar la tua rete,
Lasciami ancor nell'onda azzurra!
Non allacciare nella rete il mio puro braccio
E non schiacciare il mio nuovo seno.
Sebbene splendon nelle acque le mie solari scaglie,
Non sono pesce, e nei diffusi raggi
Ne dondolare di meduse,
Ma ombreggiato sorge nel cristallo
Il contorno della mia immortal bellezza.
Ascolta la mia antica gioventu -
Apri le tue sorde orecchie
E i tuoi occhi pieni di inganni.
Spietato pescatore, cosa hai fatto?
Hai acchiappato me. Rovesci nella barca rara preda,
Perlate conche, sottili alghe, amara
Ed iridescente schiuma sono adesso...THE MERMAID

Fisherman, stop, do not throw your net,
Still live me to the blue wave!
Do not squeeze my pure arm inside
And do not crush my new brest.
Though my solar scales sparkle in the water
I am neither a fish, nor swinging jelly fish
But shadowed springs in the diffuse rays
The contour of my undying beauty.
Listen to my ancient youth -
Open your deaf ears
And your eyes full of cheatings.
Merciless fisher, what have you done?
You have caught me. You tipple in your boat a rare prey,
Pearl shells, thin sea weeds, bitter
And iridiscent foam now I am...

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...