21.02.2013

Mihai EminescuNUMAI POETUL...


Lumea toată-i trecătoare.

Oamenii se trec şi mor
Ca şi miile de unde
Ce un suflet le pătrunde,
Treierînd necontenit
Sînul mării infinit.

Numai poetul,

Ca păsări ce zboară
Deasupra valurilor,
Trece peste nemărginirea timpului.
În ramurile gîndului,
În sfintele lunci,
Unde păsări ca el
Se-ntrec în cîntări.ONLY THE POET...


The whole world is passing.

People come and die
Like thousands waves
Penetrated by a soul,
Continuously threshing
The infinite bosom of the sea.

Only the poet

Like birds that fly
Above the waves,
Get over the infinity of the time.
In the branches of the thought,
In the holy meadows,
Where birds like him
Singing compete.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...