28.06.2012

Ştefan Augustin Doinaş


                            

CUVÎNTAREA SCRIBULUI

Toate transportă - unele-n luntri, altele-n cîrcă -
ziua dintîi. Eu sunt Scribul. Şi ştiu : dăinuind
toate se trec. Însă - unde ? doar eu, pe papirus,
aş putea să le-arăt uneori.

Ochiul multiplu leagă toate punctele zării ;
braţul n-apucă nici unul. În pîlnie-ajung :
delta le strînge-n gîtlej şi, pe urmă, resfiră
cataractele Nilului sfînt.

Stau nemişcat. Stiletul din mînă pipăie sulul.
Forme senine se iscă sub scrîşnetul lui :
şoimii cu mitre prelungi, scarabeii şi şerpii
confirmaţi mai adînc, sub nisip.

Semnul de-aici e dincolo noimă : Sfinxul o vede.
Nu mă clintiţi din poziţia mea ! Muritori
nasc din sex părintesc ; însă el, Atum-Ptah,
zămislit e din numele său.

Grîne şi vinuri, urne-ngropate-asigură celor
morţi subteranele prînzuri. Dar numele lor
eu, numai eu ! le conserv : ca mumii ale limbii
faraoni înnoptează pe tron.THE SCRIBE'S ORATION

Everybody carry - some in boat and others on back -
the first day. I am the Scribe. And I know : lasting
all the things pass. But - where ? only me, on papirus
I could show them, sometimes.

The multiple eye links all the points of the horizon ;
the arm grabs nothing. In the funnel end :
the delta crushes them in its throat and, then, spreads
the cataracts of the holy Nile.

I'm sitting still.The stilet in my hand touches the scroll.
Clear forms appear under its gritting :
the hawks with extended miters, the scarabs and the snakes
deeper confirmed, under the sand.

The sign from here is beyound, meaning : The Sphinx sees.
Don't budge me from my position ! Mortals
born from the sex of the parents, but he, Atum-Ptah,
is conceived from his name.

Grains and wines, buried urns provide
to the dead underground dinners. But their names
I, and only I ! conserve them : as mummies of the language
the Pharaohs spend their night on the throne.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...