29.06.2012

Lucian Blaga


                    

STELELOR

C-o mare de îndemnuri şi de oarbe năzuinţi
în mine,
mă-nchin luminii voastre, stelelor,
şi flăcări de ardoare
îmi ard în ochi, ca-n nişte candele de jertfă.
Fiori ce vin din ţara voastră, îmi sărută
cu buze reci de gheaţă
şi-nmărmurit vă-ntreb :
spre care lumi vă duceţi şi spre ce abisuri ?
Pribeag cum sunt
mă simt azi cel mai singuratic suflet
şi străbătut de-avînt alerg, dar nu ştiu - unde.
Un singur gînd mi-e rază şi putere :
o, stelelor, nici voi n-aveţi
în drumul vostru nici o ţintă,
dar poate tocmai de aceea cuceriţi nemărginirea !TO THE STARS

With a sea of impulses and aspirations
inside me,
I bow to your light, stars,
and flames of passion
burn in my eyes, as in offering candles.
Thrills that come from your country, kiss
with cold lips of ice my body
and astonished I ask you :
to what world are you going,and to what abysses ?
Wanderer as I am,
I feel today to be the most lonely soul
and crossed by the enthusiasm I am running, but I don't know where.
Only a thought is my ray and power :
oh, stars, although you have
in your way no target
but, perhaps, that is why you conquer the infinity !

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...