04.02.2012

Ştefan Augustin Doinaş
ASTĂZI NE DESPĂRŢIM

Astăzi nu mai cîntăm, nu mai zîmbim.
Stînd la început de anotimp fermecat,
astăzi ne despărţim
cum s-au despărţit apele de uscat.
Totul e atît de firesc în tăcerea noastră.
Fiecare ne spunem : - Aşa trebuie să fie...
Alături, umbra albastră
pentru adevăruri gîndite stă mărturie.
Nu peste mult tu vei fi azurul din mări,
eu voi fi pămîntul cu toate păcatele.
Păsări mari te vor căuta prin zări
ducînd în guşă mireasma, bucatele.
Oamenii vor crede ca suntem duşmani.
Între noi lumea va sta nemişcată
ca o pădure de sute de ani
plină de fiare cu blană vărgată.
Nimeni nu va şti ca suntem tot atît de aproape
şi că, seara, sufletul meu,
ca ţărmul care se modelează din ape,
ia forma uitată a trupului tău...
Astăzi nu ne sărutam, nu ne dorim.
Stînd la început de anotimp fermecat,
astăzi ne despărţim
cum s-au desparţit apele de uscat.
Nu peste mult tu vei fi cerul răsfrînt,
eu voi fi soarele negru, pămîntul.
Nu peste mult are să bată vînt.
Nu peste mult are să bată vîntul...


TODAY WE SEPARATE

Today we sing no more, smile no more.
Standing at the beginning of charmed season,
today we separate
as the waters separated from earth.
All is so natural in our silence.
Each of us tell to itself : - So must be...
Close to us, the blue shadow
is a witness for thought truths.
Soon you will be the azure from the seas,
I shall be the earth with all the sins.
Big birds will look for you at the horizon,
carrying in their crop the scent, the foods.
People will think we are enemies.
Between us the world will stand motionless
like a forest of hundreds of years
full of strip-furred beasts.
Nobody will know that we are close as always,
and, in the evening, my soul,
like the shore that shapes itself from the waters,
takes the forgotten shape of your body.
Today we don't kiss, we don't want each other.
Standing at the beginning of charmed season,
today we separate
as the waters separated from earth.
Soon you will be the reflected sky,
I shall be the black sun, the earth.
Soon a wind will blow .
Soon the wind will blow.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...