06.08.2013

Magda IsanosPENTRU PACE MĂ ROG...

Pentru pace mă rog, pentru lucruri uitate
şi pentru oameni din singurătate.
Un cerc vrăjit se-nchide în jurul lor.
Şi fruntea-ngheaţă, orele cobor,
spre zi, mai albe, orele cobor.

Mă mai rog pentru sîngele plin
de întuneric şi spaimă, sînge străin,
nicicînd să nu fie vărsat pe pămînt,
unde morţii aproape ca florile sunt.PER LA PACE PREGO...

Per la pace prego, per cose dimenticate
e per la gente nella solitudine.
Un cerchio magico si chiude attorno a loro.
E la mia fronte gela, le ore scendono
verso il giorno, piu bianche, le ore scendono.

Prego ancora per il sangue pieno
di oscurita e paura, sangue straniero,
di non essere mai sparso sulla terra,
dove i morti sono quasi come i fiori.


FOR PEACE I PRAY...

For peace I pray, for things forgotten
and for people in solitude.
A magic circle closes around them.
And my forehead freezes, the hours fall
to the day, whiter, the hours fall.

I pray again for the blood full
of darkness and fear, foreign blood,
never to be shed on earth,
where the dead are almost like flowers.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...