14.08.2013

Lucian BlagaFLORI DE MAC

În frunza de cucută-amară
îmi fluier bucuriile - şi-o nenţeleasă teamă
de moarte mă pătrunde,
cum vă privesc pe malul mării de secară,
flori de mac.

Aş vrea să vă cuprind
că, nu ştiu cum, petalele ce le purtaţi
îmi par urzite
din spuma roşie
a unui cald şi-nflăcărat amurg de vară.

Aş vrea să vă culeg în braţe
feciorelnicul avînt,
dar vi-e atît de fragedă podoaba,
că nu-ndrăznesc,
o, nici la pieptul gîndurilor mele să vă strîng.

Şi-aş vrea să vă strivesc,
că sunteţi roşii, roşii
cum n-au putut să fie pe pămînt
decît aprinşii, mari stropi de sînge ce-au căzut
pe stînci
şi pe nisip în Ghetsemani de pe fruntea lui Isus,
cînd s-a-ngrozit de
moarte.FIORI DI PAPAVERO

Con la foglia di cicuta amara
fischio le mie gioie - e un incomprensibile paura
di morte mi pervade,
come vi guardo  sulla riva del mare di segale,
fiori di papavero.

Vorrei abbracciarvi
perche, non so come, i petali che avete
sembrano a me tessute
della schiuma rossa
di un caldo e infiammato tramonto d'estate.

Vorrei cogliere tra le braccia
il vostro fanciullesco slancio,
ma il vostro vezzo e si fragile,
che non oso,
o, nemmeno al petto dei miei pensieri stringervi.


E vorrei schiacciarvi,
perche siete rossi, rossi
come sono stati sulla terra
soltanto le ardenti, grandi goccie di sangue che son cadute
sulle roccie
e sulla sabbia în Ghetsimani dalla fronte di Gesu,
quando si e impaurito della 
morte.POPPY FLOWERS

With the leaf of bitter hemlock
I whistle my joys - and an incomprehensible fear
of death pervades me,
while I look at you on the edge of the rye sea,
poppy flowers.

I wish embrace you
because, I do not know why, your petals
seem to me warped 
of the red foam
of a warm and flamed summer twilight.

I wish gather in my arms
your childish enthusiasm,
but your adornment is so frail,
that I do not dare
o, even at the bosom of my thoughts, to hold you.

And I wish crush you
because you are red, red
as were on the earth
only the kindled, big drops of blood that fell 
on the rocks
and on the sand in Ghetsemani from Jesus' forehead,
when he took  fright at
death.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...