31.03.2014

Gellu NaumPERSISTENŢA FLĂCĂRILOR

imaginile devorante ale lucrurilor viitoare
steaua aprinsă a unui incendiu
ceea ce am iubit ceea ce am sperat
ceea ce rămîne de cunoscut

costumele acrobaţilor îşi păstrează vioiciunea
se reîncepe plimbarea somnambulică
pe firul fragil între vis şi ape
între moarte şi veghe
între memorie şi asfixie
în această cameră atrăgătoare prin culoarea sicrielor
ţipătul tău se deschide ca o fereastră

e timpul să cunoaştem femeia adormită
ea nu aşteaptă decît asta
ea prveşte cu un unic ochi languros
liliecii care îşi fac cuib în palmele noastre.LA PERSISTENZA DELLE FIAMME

le immagini devoranti delle cose future
la stella acesa di un'ncendio
quello che abbiamo amato quello che abbiamo sperato
quello che resta da conoscere

gli abiti degli acrobati conservano la loro vivacita
ricomincia il cammino sonnambulico
sul filo fragile tra sogno e acque
tra morte e veglia
tra memoria e asfissia
in questa stanza attraente per il colore delle bare
il tuo grido si apre come una finestra

c'e il tempo di conoscere la donna addormentata
lei aspetta solo questo
lei guarda con un'unico occhio languido
i pipistrelli che fanno nido nei nostri palmi.THE PERSISTENCE OF THE FLAMES

the devouring images of the future things
the burning star of a fire
what we used to love what we used to hope
what remains to know

the suits of the acrobats keep their vivacity 
it begins again the somnambulist walk
on the fragile rope between dream and waters
between death and watch
between memory and suffocation
in this room attractive for the color of the coffins
your scream opens like a window

it is time for knowing the sleeping woman
she waits only this
she looks with an unique languishing eyes
the bates that make their nest in our palms.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...