10.03.2014

Geo DumitrescuDANS

Rămăsesem singur în prăvălia de porţelanuri.
Elefantul plecase, după o scurtă vizită
plină de curiozitate.Rămăsesem singur
şi mă uitam în jur:
era un dezastru frumos, cioburi,
grămezi strălucitoare, de toate culorile.
Dintre ele, mă cheamă deodată, cu putere,
un picior de dansatoare, arcuit pe gîtul 
unei sticle.Nu mai era nimeni acolo.
Un singur pahar mai rămăsese întreg,
un pahar cu picior lung, frumos,
tot ca un picior de dansatoare...
L-am luat şi l-am privit în zare. Părea dornic
să fie plin - piciorul subţire
tremura uşor într-o încordare de poantă.

Vitrinele sparte aruncau
lumini speriate, nelămurite rumori,
şi cioburile din grămezi chicoteau
în aplauze mici, ascuţite...(- Ei, da, -
îmi spuneam - fireşte, nu se sparg
decît lucrurile care se pot sparge...)

Dar gîtul sticlei era frînt, şi picioarele
dansau nepereche...
Paharul gol ţiuia a pustiu şi-l simţeam
dornic să fie plin, în chip arzător,
şi trebuia umplut, fără îndoială,
cu o băutură nouă, nemaipomenită,
amară şi virulentă, şi aceasta nu putea fi
decît sîngele meu...

- Ei, da - îmi spuneam - voi ridica
paharul plin, roşu,
în cinstea cioburilor,
pentru a învia din mijlocul lor
o dansatoare întreagă, nepieritoare,
ca o victorie a fragilităţii!...BALLO

Avevo rimasto solo nel negozio di porcellana.
L'elefanto se n'era andato, dopo una breve visita
piena di curiosita. Avevo rimasto solo
e guardavo intorno:
c'era un bel disastro, scheggie,
mucchi brillanti, di tutti i colori.
Da esse, mi chiamo all'improvviso, fortemente,
una gamba di ballerina, arcata sul collo
di una bottiglia. Non c'era piu nessuno la.
Soltanto un bicchiere era rimasto intero,
un bicchiere dalla gamba longa, bella,
come una gamba di ballerina...
L'ho preso e lo guardato nell'aria. Sembrava desideroso
di esser empito - la gamba sottile
tremava leggermente.

I vetri rotti gettavano
luci spaventati, rumori confusi,
e le scheggie facevano delle risatine
con applausi piccoli,acuti...( - Beh, si -
mi dicevo - naturalmente non si rompono
che le cose che possono rompersi...)

Ma il collo della bottiglia era rotto, e le gambe
ballavano dispari...
l bicchiere vuoto fischiava e lo sentivo 
desideroso di esser pieno, ardentemente,
e doveva esser empito, senz'altro,
con una bevanda nuova, straordinaria,
amara e virulente, e questa non poteva essere
che il mio sangue...

- Beh, si - mi dicevo - alzero
il bicchiere pieno, rosso,
nell'onore delle scheggie,
per risuscitare dal mezzo
una ballerina intera, immortale,
come il trionfo della fragilita!DANCE

I had remained alone in the china shop.
The elephant had went away, after a short visit
full of curiosity. I had remained alone
and I looked around:
it was a nice disaster, shivers,
brilliant heaps, of all colors.
From them, it called me
a leg of a ballerina, arched on the neck
of a bottle. No one was there.
A single glass had remained entire, 
a long-legged glass,beautiful,
like a leg of a ballerina...
I took it and  looked it in the air. It seemed eager
to be filled - the thin leg
slightly trembled...

The broken windows  threw
frightened lights, confuse rumors,
and the shivers chuckled
with little and sharp applause.. .(- Yes -
I told myself - naturally, they broke
only the things that can broke...)

But the neck of the bottle was broken, and the legs
danced unevenly...
The empty glass tingled and I felt it
eager to be filled, ardently,
and it had to be filled, beyond doubt,
with a new and extraordinary drink,
bitter and virulent, and this could not be
but my blood...

- Yes- I told myself - I shall raise
the full and red glass,
in the honour of the shivers,
in order to revive from their middle
an entire ballerina, immortal,
like a victory of fragility!...


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...