02.04.2014

Grigore VieruPĂDURE,VERDE PĂDURE

Draga i-a fugit cu altul,
S-a ascuns în codru.Uuu!
El a smuls pădurea toată,
Însă n-a găsit-o,nu.
Şi s-o are începu.
Şi-a arat pădurea toată...
Însă n-a găsit-o,nu.
Semănă pădurea toată,
Din grîu azime-a gătit
Şi-o corabie-şi cioplise
Din stejarul prăvălit.
Şi-o corabie-şi cioplise
Şi-n amurgul greu,de stînci,
A plecat pe mări,s-o uite ,
Dar sub lună, dar sub stea,
Răsărea la loc pădurea,
Iar corabia-nfrunzea!


FORESTA, VERDE FORESTA

La sua ragazza e partita,
Si e nascosta nella foresta. Uuu!
Lui ha strappato tutta la foresta,
Ma non l'ha trovata,no.
E comincio ad ararla.
E ha arato tutta la foresta...
Ma non l'ha trovata,no.
Semino tutta la foresta,
E dal grano ha fatto pane
E una nave ha scalcato
Dalla quercia abattuta.
E una nave ha scalcata
E nel tramonto delle rocce
Se ne ando sui mari,
Per scordarsene di lei,
Ma sotto la luna e le stelle,
La foresta spuntava ancora
E la nave infrondava!FOREST, GREEN FOREST

His sweetheart went away,
She hid in the forest.Uuu!
He tore out all the forest,
But he found her not, no.
And he became to till the forest.
And he tilled all the forest...
But he found her not, no.
He sowed all the forest,
And from wheat he made bread
And a ship he craved
Of the grounded oak tree.
And a ship he craved
And in the sunset of the rocks
He sailed out on the sea,
To forget her,
But under the stars and moon,
The forest began to spring
And the ship leafed out again!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...