29.11.2013

Iulia HaşdeuA FI IUBITĂ

Murişi, o, Beatrice, în floarea vîrstei sfinte...

Cu dragosteai-i poetul te-a însufleţit;
Prin versurile sale ne stă mereu-nainte
Imaginea ta dulce, căci Dante te-a iubit.

Ţi-a fost, o, Eloise, fatală dimineaţa.

De Abelard iubită, fu sincer dragu-ţi crez,
Şi - crin în mînăstire - sfîrşitu-ţi-ai viaţa.
Dar, ca pe Beatrice, eu te invidiez.

Tu plîngi pe Cid, Ximena, fiindcă aspră soarta

Potrivnică îţi este şi nu-l mai poţi vedea.
El te-a iubit...Iubirea învinge chiar şi moartea;
De-aceea-ntotdeauna eu te voi învia!

Ah, să te ştii iubită! Ce sfîntă fericire!

Să plîngi atunci îţi vine, dar lacrime cereşti.
Să mori iubind!...Ah, moarte de har şi norocire.
Cînd mori în nimb de soare, ca-n el să retrăieşti!ESSERE AMATA


Sei morta,o, Beatrice, nel fior di santa eta...

Con il suo amore il poeta rivivere t'ha fatto;
Per i suoi versi sempre ci sta dinanzi
Il tuo dolce viso, perche Dante t'ha amato.

E stato, o, Eloisa, fatale il mattino.

Da Abelard amata, la tua fede fu sincera,
E - giglio nel convento - la tua vita e finita.
Ma, come di Beatrice, io son gelosa di te.

Tu piangi il Cid, Ximena, perche, la sorte dura

A te e stata avversa e non lo puoi piu vedere.
Lui ti amo...L'amore vince anche la morte;
Percio per sempre io viva ti rendero.

Ah, saperti amata! Santa felicita!

Ti vien da pianger, ma lacrime celesti!
Morire amando!...Ah, fortunata morte.
Quando muori in splendore, cosi riviverai!TO BE LOVED


You died, o, Beatrice, in the bloom of holy youth...

With his love the poet has enlivened you;
Through his lines your sweet image
Stand before us, for Dante has loved you.

It was, o, Heloise, fatal to you the morning.

You was loved by Abelard, but your faith was sincere.
And  - lily in the convent - you ended your life.
But,as of Beatrice, I am gelous of you.

You mourn the Cid, Ximena, the merciless fate

To you is hostile and you can't see him anymore.
He loved you...Even the death wins love;
Therefore I always make you alive.

Ah, to know you are loved! What a happy feeling!

Then you feel like crying, but heavenly tears.
To die in love!...Ah, blessed and lucky death.
When you die in splendour, so you will live again!


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...