05.11.2013

George FilipUMBRE

nu călcaţi pe umbre, umbra
e a vostră temporar
umbra-ţi şade la picioare
cît eşti viu prin calendar
credincioasă ca un cîine
stă în lanţul nevăzut
cine ne-a legat de umbre
niciodată n-am ştiut
caii şi stejarii-au umbre
florile de pe mormînt
gîzele, copiii, dorul
stau la umbra unui sfînt
umbra Lunii-şarlatană
tăinuie poeţi şi hoţi
şi-n eclipsele-i arare
ea ne dă umbră la toţi
marea, cît e ea de mare
poartă umbre-n orice val
uneori prin naufragii
strigăm umbra unui mal
umbre, umbre infinite
ce ne pasc nedomolite
iar de supărăm destinul
stăm la umbra lui umbriţi
doar Hristosul n-are umbră
umbra lui şi-a nimănuia
dar creştinii-i cerşim umbra
în amin şi aleluia...OMBRE

non camminare sulle ombre, l'ombra
e vostra provvisoriamente
la tua ombra giace ai tuoi piedi
quanto sei vivo
fedele come un cane
sta nell'invisibile catena
chi ci ha allacciato alle ombre
non sappremo mai
i cavalli e le quercie hanno delle ombre
i fiori sulle tombe
gli insetti, i bambini, la nostalgia
stanno all'ombra di un santo
l'ombra della Luna-imbroglione
nasconde poeti e ladri
e nelle sue rare eclissi
essa a tutti ci regala un'ombra
il mare, quanto sia il mare,
porta un'ombra in ogni onda
a volte in naufragi
chiamiamo l'ombra di una sponda
ombre, ombre infinite
che c'inseguono indomite
e se arrabbiamo il destino
stiamo nella sua ombra
solo Cristo non ha ombra
la sua ombra e di nessuno
ma i cristiani mendicano la sua ombra
col amin e alleluia...SHADOWS

don't step on the shadows, the shadow
is temporarily yours 
your shadow lies at your feet
as long as you are alive
faithful like a dog
it stands in the invisible chain
who has torn us to the shadows
never I will know
the horses and the oaks have shadows
the flowers on the grave
the bugs , the children, the yearning
stay in the shadow of a saint
the shadow of the Moon - humbug
hide poets and thieves
and in its rare eclipses
it gives a shadow to all 
the sea, as large as it is,
carries a shadows in every wave
sometimes in the wrecks
we call the shadow of a shore
shadows, infinite shadows
which restless follow us 
if we make angry the fate
we are shadowed by it
only Christ has no shadow
his shadow and nobody's
only the cristians beg his shadow
with amin and halleluiah...


Un comentariu:

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...