27.05.2014

Mircea Ivănescudar sunt şi amintiri adevărate

şi eu am umblat odată cu o amintire

în mîini, strîngînd-o atent,să nu-mi scape.
(îmi alunecase odată - şi se rostogolise de-a dura
pe jos.)am .şters-o frumos, cu mîneca hainei,
nu mi-a fost frică.amintirile mele sunt mingi -
nu se sparg niciodată. numai că dacă-mi scapă
din mîini, se pot rostogoli foarte departe -
şi mi-e lene să mai alerg după ele, să-mi las mîna
din ce în ce mai lungă în jos, să fugăresc amintirea.
îmin iau mai bine o alta.(şi asta poate fi falsă.)
şi eu am umblat, deci, odată, cu o amintire
în braţe - (şi mă gîndeam, cu un rînjet
rău, că într-o carte celebră, nu mai ştiu cine
umbla cu propriul său cap prin infern, luminîndu-şi
drumul).şi parcă nu e tot una?ma sono anche dei ricordi veri


anche io ho camminato una volta con un ricordo

tra le mani, stringendolo attentamente, per non scapare.
(mi aveva scivolato una volta - e si aveva rotolato
sul pavimento. l'ho spolverato con la manica,
non ho avuto paura. i miei ricordi sono palle -
non si rompono mai. ma se scapano
dalle mani, possono rotolare molto lontano
e ho ozio di correre dopo essi, lasciar la mia mano
sempre piu longa giu, per inseguire i ricordi.
meglio prendo un'altro.(anche questo puo essere falso.)
anche io ho camminato, dunque, una volta con un ricordo
tra le braccia -(e pensavo, con un ghigno
che in un libro famoso, no so chi
camminava con la sua testa nell'inferno, illuminando
la sua strada). non e lo stesso ?but there are true memories too


me too I was walking once with a memory

in my hands, squeezing it carefully, to not slip out.
(it has slipped out  once - and it had rolled
on the floor. I dusted it with my sleeve,
I wasn't afraid. my memories are balls -
they never get broken.but if they slip out
from my hands, they can roll very far
and I am too lazy to run after them, to let my hand
longer and longer down, to pursue the memories.
better I take another one.(and this might be false.)
hence I was  walking, once, with a memory
in my arms - (and I thought, with a grin
that in a famous book, I don't know who
was walking with his head in his hands in the inferno, 
lighting up his road).  isn't the same thing?

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...