13.05.2014

Leonida LariPOATE CÎNDVA...

Poate cîndva se vor stinge pe lume durerile

Şi ne-om întoarce pe-acolo pe unde-am trăit,
Şi după noi s-or întoarce şi munţii şi mările,
Şi toţi acei pentru care cu sînge-am plătit.

Proaspăt născuţi vom păşi peste apele, clarele,

Ca Orion, dăruitul cu mers prin vîltori,
Vintul va trece prin noi fără piedici şi soarele,
Căci noi vom fi nişte gînduri de dor în culori.

Către un ţărm mă va duce lumina ta geamănă,

Şi m-a lăsa amintirii pe tandrul nisip,
Poate cîndva ne-om găsi mai uşor cei ce seamănă,
Nemaiputînd să ne-ascundem, ca azi, după chip.


FORSE UNA VOLTA...


Forse una volta si spegnerano al mondo i dolori

E torneremo laddove abbiam visuto,
E con noi tornerano le montagne e le mari,
E tutti quelli per cui abbiamo pagato con sangue.

Appena natti cammineremo sopra le chiare acque,

Come Orione, quel che cammina per le vortici,
Il vent passera attraverso noi, e il sole,
Perche saremo dei colorati  pensieri.

Verso una riva mi portera la tua gemella luce,

E mi lascera al ricordo sulla tenera sabbia,
Forse una volta ci troveremo piu facile quelli che rassomigliamo,
Non potendo nasconderci, come oggi, dietro un volto.MAYBE SOME TIME...


Maybe sometime the pains in the world will extinguish

And we shall return where we used to live,
And with us will return the mountains and the seas,
And all those we have payed with blood for.

New born we shall step over the clear waters,

Like Orion, who walks through the whirlpools,
The wind will pass through us, and the sun,
Because we shall be some coloured thoughts.

Towards a shore your twin light will drive me

And will let me to the memory on the tender sand,
Maybe some time we shall find each other more easily those who resemble,
Not being able to hide, as now, behind a face.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...