10.04.2014

Constanţa BuzeaCASTANUL CU PISICI


Sunetele amplificîndu-se

noaptea în linişte, ca şi cînd ar rămîne 
un gol misterios după o ridicare a lucrurilorla cer. 
Se-aude deodată ţipătul gutural, concret,
aproape omenesc, şi zbaterea unei păsări
sugrumate în castanul plin de flori şi de pisicila pîndă.
Sîngele îmi presează disperat tîmplele.
O venă se zbate şi gura mi se umple
de un gust nou, între sălciu şi uscăciune.
Rămîn înmărmurită că la numai cîţiva metri distanţă
una din făpturile lui Dumnezeu îşi dă sufletul. 
Şi eu nu mai pot face nimic ca să uit asta.IL CASTAGNO CON GATTI


I suoni ingrandiscono

di notte nel silenzio, come se rimanesse 
un vuoto misterioso dopo un rialzo delle cose al cielo. 
Si sente all'improvviso il grido gutturale, concreto,
quasi umano, e il dibattersi di un'uccello
strangolato nel castagno pieno di fiori e di gatti in agguato. 
Il sangue mi preme disperatamente le tempie. 
Una vena si dibatte e la bocca si empie
di un sapore nuovo, insipido e secco.
Rimango di sasso perche a pochi metri
una delle creature di Dio da il suo ultimo fiato. 
Ed io non posso fare niente per dimenticarne.THE CHESTNUT TREE WITH CATS


The sounds amplify

at night in the silence, as if it remained 
a mysterious void after the rising of the things in heaven.
Suddenly it is heard a guttural scream, concrete,
quite human, and the struggle of a bird
strangled in the chestnut tree full of flowers and cats at watch.
The blood hardly press my temples. 
A vein struggles and my mouth fills
with a new taste, brackish and dry.
I remain stone still because at a few meters distance 
one of God's creatures draws its last breath.
And I can do nothing to forget it.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...