15.04.2014

Ion VineaRUGĂ

Doamne, tu eşti cel din urmă gînd,
mergi înaintea mea
cînd mă cheamă steaua cea rea
şi duşmanul pîndind aţintit la pămînt.

Singur în noaptea exilului sunt
fără arme, fără poruncă, fără pîine.
Să mă pierd de mine însumi aş vrea,
dar mă urmează viaţa ca un cîine.

Doamne, mergi înaintea mea
ca un înger cu sabia de lumină.
Voi sparge prin beznă cărarea grea
pas cu pas : ca un viteaz, ca un drumeţ, ca un tîlhar,
după legile acestui negru hotar
de dibuiri, de încleştări, de viclenie,
pînă la capăt. De un cîntec noaptea va fi plină.
Căile tale toate duc în lumină.PREGHIERA

Dio, tu sei l'ultimo pensiero,
vai davanti a me
quando mi chiama la cattiva stella
e il nemico spia nella terra.

Solo nella notte dell'esilio sono
senza armi, senza comando, senza pane.
Perdermi da me stesso vorrei,
ma m'insegue la vita come un cane.

Dio, vai davanti a me,
come un'angelo con spada di luce.
Apriro nel buio la difficile strada
passo a passo: come un prode, come un viaggiatore, come un ladro,
secondo le leggi di questa nera frontiera
di brancolamenti,di aggrappamenti, d'astuzia,
fino alla fine. Di una canzone la notte sara piena.
Tutte le tue vie portano alla luce.
PRAYER

Lord, you're my last thought,
walk before me
when the bad star are calling me
and my enemy is watching on the ground.

Alone in the night of exile I am,
without arms, without commend, without brad.
To lose me from myself I would,
but life follows me like a dog.

Lord, go before me
like an angel with a sword of light.
I'll break through the dark the heavy path
step by step : like a brave, like a traveler, like a thief,
according to the laws of this black border
of doubts, of battles, of cunning,
until the end. Of a song the night will be full.
All your ways are leading in the light.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...