28.04.2014

Radu Gyr FLORILE

Sunt flori ce-ţi ies în drum să te sărute
şi-ţi gîngure crîmpeie de voroave.
Altele mici şi proaste şi gîngave
au ochi adînci şi-ntrebători de ciute.

Unele cîntă, altele spun snoave,
cîrciumărese zvelte şi limbute.
Sunt flori ce parcă tremură lăute,
se spovedesc şi-nchină cruci firave.

Sunt flori cu străluciri de spade goale,
flori cu obraji şi gene lungi de îngeri,
flori îmbrăcate-n platoşe şi zale,
flori prăbuşite-n lacrimi şi înfrîngeri,
flori ce te mustră şi te-nfruntă-n cale
şi flori care te iartă că le-nsîngeri.I FIORI

Ci sono dei fiori che vengono a baciarti
e balbettano frammenti di parole.
Gli altri piccoli e sciocchi e balbuzienti
hanno occhi profondi e interroganti d'una cerva.

Alcuni cantano, altri raccontano delle storie,
fiori alti e allegri e chiaccheroni.
Ci sono fiori che suonano la lira,
si confessano e fanno il segno della croce.

Ci sono fiori splendenti come una spada,
fiori dalle goancie e longhi cigli d'angelo,
fiori vestiti in maglia di ferro,
fiori crollando di lacrime e sconfitte,
fiori che t'affrontano e ti fanno rimproverare
e fiori che ti perdonano d'averli fatto sanguinare.TTHE FLOWERS

There are flowers that come to kiss you
and prattle bits of words.
The others small and silly and stammering
have deep and inquiring eyes of a deer.

Some sing, some tell stories,
Tall and chattering zinnia flowers.
There are flowers that play the lyre,
shrive and make the sign of cross.

There are flowers that shine like swords,
flowers with cheeks and long lashes like the angels,
flowers dressed in iron mails,
flowers bursting into tears ,
flowers that defy and reprove you
and flowers that forgive you for making them bleed.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...