16.04.2014

Vasile VoiculescuDE PROFUNDIS

Am căzut, fiindcă m-ai smuls Tu din Tine,
Pentru că m-ai svîrlit am căzut...
Aşa strigă toată eternitatea din mine.
Umple-mă cu păcat, umple-mă cu ruşine,
Sfînt am fost, sfînt rămîn, ca la început,
Vina mea s-a iscat în lut.
Eu, a patra-ţi ipostază, ţip din ruine :
Cine, Doamne, mă va pune la loc ? Cine ?
Nu dragoste, nu milă, nu iertare,
Vreau dumnezeiasca mea stare,
Dă-mi-o, dă-mi înapoi ceea ce am avut,
Întregeşte-mă şi întregeşte-te, Doamne, iar cu mine.DE PROFUNDIS

Ho caduto, perche mi hai strappato da Te,
Perche mi hai gettato via, ho caduto...
Cosi grida tutta l'eternita dentro di me.
Empimi di pecato, empimi di vergogna,
Santo ero, santo resto, come al principio,
La mia colpa e spuntata dal loto.
Io, la tua quarta ipostasi, grido dalle rovine:
Chi,Signore, mi mettera a posto? Chi?
Non amore, non carita, non perdono,
Voglio il mio divino stato,
Dammelo, dammi indietro quello che ho avuto,
Completami, e completati, Signore nuovamente con me.
DE PROFUNDIS

I fell, because You have snatched me from You,
Because You have thrown me I fell...
So cries all the eternity inside me.
Fill me with sin, fill me with shame,
I was holy, holy I stay, as before,
My fault arose in the clay.
I, Your fourth aspect, scream from the ruins :
Who, Lord, will put me back ? Who ?
Nor love, nor mercy, nor forgiveness,
I only want my godly status,
Give it to me, give me back what I had,
Complete me and complete Yourself, Lord, with me again.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...