06.02.2014

Ştefan Augustin DoinaşFAGUS SILVATICA

Verticală şi fără litigii terestre,
guvernează tulpina de fag. În coroană,
parcă vrînd să răscumpere lumea, o frunză
nencetat e-n gîlceavă cu frunza vecină
ca un vis urmărit de-un gelos alter-ego.
Frontiere subţiri de răcoare se mută
din văzduh în văzduh, controlează ninsoarea.
De uitarea de sine a sevei profită
o ferigă cu sporii cît oul de mierlă,
de odihnă - un aspru refuz al odihnei.
O răbdare geologică, zilnic păstrată
în odăjdii ingenue, susură ca o
stropitoare a timpului. Nici o luxură
în această biserică fragedă, numai
primitiva nevoie de-a fi într-un foşnet
echilibru lumesc de viforniţe sacre.

Într-un astfel de trunchi mi-aş spori semnătura.FAGUS SILVATICA

Verticale e senza liti terrestri,
governa il gambo del faggio.Nella cima
come se volesse riscattar il mondo, una foglia
continuamente sta litigando con la foglia vicina
come un sogno inseguito di un geloso alter-ego.
Sottili confini di freschezza muovono
Dall'aria nell'aria, controllano la neve.
Dallo scordar di se della linfa approffita
una felce dalle spore quanto l'uovo di merlo,
dal riposo - un aspro rifiuto del riposo.
Una pazienza geologica, ogni giorno preservata
in ingenui paramenti, sussura come uno
annaffiatoio del tempo. Nessun lussuria
în questa morbida chiesa, soltanto
il primitivo bisogno di frusciare
equilibrio mondano di bufere sacre.

In tale tronco aumenterei la mia firma.FAGUS SILVATICA

Vertical and without earthly litigations,
reigns the stem of the beech tree. On the top
as it wished to redeem the world, a leaf
continuously quarrels with ts neighbour leaf
like a dream haunted by a jealous alter-ego.
Thin boundaries of freshness move
from sky to sky, master the snow.
Of the self-oblivion of the sap takes advantage
a fern with spores as large as the blackbird egg,
of the rest - an hard refusal of rest.
 A geological patience, daily kept
in ingenuous canonicals, murmurs
like a watering pot of the time. No lust
in this fresh church, only
the primitive need of rustling
worldly equilibrium of sacred storms.

In such a trunk I would increase my signature.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...