18.01.2014

George ŢărneaE TOTUL RÎNDUIT SĂ SE ÎNTÎMPLE

Cum să trăieşti fără iubire,
Cum să visezi, să umbli, ori să zbori,
Cum să cuprinzi neliniştea din zori
Şi pacea din amurg dintr-o privire?

Cum să înoţi prin mările de flori,
Cum să te bucuri de întreaga fire
Şi viaţa ta să-şi afle împlinire
Fără minunea care dă fiori?

E totul rînduit să se întîmple -
Cu simplitatea unei adieri
Cînd de lumină sufletul se umple,
Dar dacă-n schimbul sterpei mîngîieri
Gheţarii urii se ivesc la tîmple,
Nu-ţi vei afla iertarea nicăieri.E TUTTO DESTINATO A SUCCEDERE

Come potresti vivere senz'amore
Come sognare, camminare, o volare,
Come comprendere l'inquietudine dell'alba
E la pace del tramonto in uno sguardo?

Come nuotare fra il mare dei fiori,
Come godere tutta la natura
E la tua vita essere compiuta
Senza il miracolo che ti fa rabbrividire?

E tutto destinato a succedere -
Con la semplicita di una brezza
Quando di luce l'anima fa empire,
Ma se invece della sterile carezza,
Gli ghiacciai dell'odio spuntano alle tempie,
Non troverai il perdono mai.EVERYTHING IS DESTINED TO HAPPEN

How could you live without love,
How could you dream, walk, or fly,
How could you take the restlessness of dawn
And the peace of the twilight in a sight?

How could you swim in the sea of flowers,
How could you enjoy the entire nature
And your life how to fulfil
Without the miracle that makes you thrill?

Everything is destined to happen -
With the simplicity of a breath
That fills your soul of light,
But if instead of the fruitless caress
The icebergs of hatred appears on your temples,
You will find nowhere your forgiveness.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...