18.12.2013

Leonida LariSFERA

Voi, pajişti,ape sfinte în senina
Suflare ce mă umple nesecată,
Şi cînd n-aţi fi, de m-ar ierta lumina,
Mi-ar sta-n puteri să vă mai nasc o dată.

Şi păsări, voi, şi vietăţi mirate,
Ţîşnind în soare din pădurea sumbră,
Mi-ar sta-n puteri să vă mai nasc pe toate,
De m-ar ierta lumina că am umbră.

Ar fi de-ajuns o vorbă şi-ar desparte
Bine de rău şi rază de himeră,
Căci e ceva în pieptu-mi fără moarte
Şi e o sferă, Doamne, e o sferă!

Din zeci de părţi deodată şi întruna
O am văzut, văzîndu-mă pe mine,
De parcă văzul şi văzutu-s una
Şi tot ce e de veci îmi aparţine.

Ah, şi pe tine, dragule, te-aş naşte,
Sferă cum sunt de viaţă dătătoare,
Dar vine umbra şi mă recunoaşte,
Şi iar mă rog luminii de iertare.LA SFERA

Voi, prati, acque sante nel sereno
Soffio che inesauribile mi empie,
Anche se non saresti, se mi perdonera la luce,
Avrei la forza di farvi nascere ancora.

E voi, uccelli, e bestie stupite,
Scopiando al sole dall'oscuro bosco,
Avrei la forza di farvi nascer tutti
Se mi perdonera la luce che ho un'ombra.

Basterebbe una parola per separare
Il bene dal male e il raggio dall'oscurita,
Perche c'e nel mio petto qualcosa immortale,
C'e una sfera, Signore, c'e una sfera!

Da dieci parti e continuamente
L'ho vista  me stessa vedendo sempre,
Come se il vedere fosse il veduto
E tutta l'eternita appartiene a me.

Oh, anche te, amore, farei nascere ancora,
Sono la sfera che offre vita,
Ma viene l'ombra e mi riconosce
E devo chieder perdono alla luce.THE SPHERE

You, meadows, holy waters in the serene
Breath that inexhaustible fills me,
Even if you don't were, if the light would forgive me,
I would have the power to give you birth again.

And you birds, and astonished beasts,
Bursting in the sun from the gloomy woods,
I would have the power to give birth to you all
If the light would forgive me for my shadow.

Would be enough one word to separate
the good from evil and the ray from darkness,
Cause in my chest there is something immortal,
It is a sphere, Lord, it is a sphere!

From ten sides and continously
I have seen it seeing myself,
As the seeing would be the seen
And all the eternity belong to me.

Oh,to you too, my love, I would give birth again,
I am the sphere that gives life,
But comes the shadow and recognizes me
And I have to ask forgiveness to the light.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...