20.10.2013

Lucian BlagaVARĂ DE NOIEMBRIE

Iubito,-mbogăţeşte-ţi cîntăreţul,
mută-mi cu mîna ta în suflet lacul,
şi ce mai vezi, văpaia şi îngheţul,
dumbrava, cerbii, trestia şi veacul.
Cum stăm în faţa toamnei, muţi,
sporeşte-mi inima cu-o ardere, cu-n gînd.
Solar e tîlcul ce tu ştii oricînd
atîtor lucruri să-mprumuţi.

O, lumea, dacă nu-i o amăgire,
ne este un senin veşmînt.
Că eşti cuvînt, că eşti pămînt,
nu te dezbraci de ea nicicînd.
O, lumea e albastră haină,
în care ne cuprindem, strînşi în taină,
ca vara sîngelui să nu se piardă,
ca vraja basmului mereu să ardă.ESTATE DI NOVEMBRE

Amore, rendi ricco il tuo cantante,
muovi con la tua mano nella sua anima il lago,
e tutto cio che vedi, fiamma e gelo,
il bosco, i cervi, la canna e l'uccello.
Come stiamo davanti all'autunno , muti,
aumenta il mio cuore con una fiamma, con un pensiero.
Solare e il senso che tu ogni volta
sai a tante cose imprestare.

O, il mondo, se non fosse un inganno,
e un sereno abito per noi.
Che sia una parola o un po' di terra,
non possiamo spogliarne mai.
O, il mondo e un vestito azzurro
in cui ci comprendiamo, uniti in segreto,
perche l'estate del sangue non si perdesse,
perche la magia della fiaba sempre ardesse.SUMMER OF NOVEMBER

Love, make richer your singer,
move with your hand in his soul the lake
and whatever you see, flame and frost,
the grove, the deers, the reed, the bird.
As we stay in front of the autumn, dumb,
grow my heart with a flame, with a thought.
Solar is the mening that you ever know
to so many things to lend.

Oh, the world, if isn't an illusion,
is a serene garment for us.
If you are a word or a piece of earth,
you can never take it off.
Oh, the world is a blue dress
in which we are wrapped, gathered in secret ;
because the summer of the blood wouldn't get lost,
because the magic of the fairytale would always burn.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...