11.10.2013

Ana BlandianaAŞTEAPTĂ SĂ VINĂ OCTOMBRIE

Aşteaptă să vină octombrie.
Aşteaptă să treacă
Tulburea fugă de moarte
Ascunsă în rut,
Neroada furie a creşterii
Şi coacerea oarbă.
Aşteaptă pînă creanga
Se leapădă de fructe
Şi fiara îşi uită
Puiul crescut.
Rămîi în cer
Pînă cînd ziua
Are curajul să se umilească,
Punîndu-se cu noaptea
Spate-n spate
Să vadă cine-i mai înalt
Şi noaptea gingaşă se-apleacă
Spre a părea
Egale şi surori.
Nu te-apropia
Pînă te cheamă
Şînge stîngaci
Ca să cobori.
Tu vino numai cînd răsare
Înlăcrimatul soare de octombrie
Din oul văruit cu nouri,
Clocit în calde veşnicii,
Pîndeşte cumpăna din care
Se lasă-n jos cuminte.
Atunci
Poţi chip de om purtînd,
Să vii !


ASPETTA CHE ARRIVI OTTOBRE

Aspetta che arrivi ottobre.
Aspetta che passi
La torbida fuga dalla morte
Nascosta nel accoppiamento,
La stupida rabbia della crescita
E la cieca maturazione.
Aspetta finche il ramo
Getta le sue frutta
E la bestia si dimentica
Del cucciolo cresciuto.
Rimani nel cielo
Finche il giorno
Ha il coraggio di umiliarsi
Misurandosi con la notte
Spalla a spalla
Per vedere chi e piu alto
E la tenera notte si piega
Per apparire
Uguali e sorelle.
Non avvicinarti
Prima che ti chiami
Il sangue timido
A scendere.
Tu vieni solo quando si alza
Il lacrimato sole d'ottobre
Dall'uovo dipinto di nuvole,
Covato in calde eternita,
Scruta la spazzata da quale
Viene giu tranquillo.
Allora
Puoi, portando volto umano,
Venire !WAIT TO COME OCTOBER

Wait to come october.
Wait to pass
The turbid escape from the death
Hidden in the coupling,
The stupid rage of growth
And the blind maturation.
Wait till the branch
Throws away its fruits
And the beast forgets
The grown cub.
Stay in heaven
Until the day
Has the courage to humiliate itself
Measuring with the night
Back to back
To see who's highest
And the gentle night bends
To make it appear
Equal and sisters.
Don't approach
Before calling you
The shy blood
To descend.
You come only when it rises
The teared sun of october
From the egg painted with clouds
Hatched in the warm eternities,
Watch the balance from which
It comes down quiet.
Then
You can, human faces wearing,
Come !

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...