02.03.2012

Maria Banuş
VIS CU ÎNGER

Şi totul se-ntîmplă dupa tipic.
Trec podul, las un bănuţ de aramă
în mîna vameşului înaripat
şi el începe să-mi scotocească bagajul.
- Ce-ai acolo în sac ?
- Cartea cu poze.
- Ce poze ?...Ai părul cărunt.

Şi mă priveşte cu suspiciune.

Mi se face teribil de frig.

O amintire, o bufniţă vine în zbor
de pe pămînt,
îmi descuie cu ghearele pieptul,
de dincolo de pod licăreşte camera de gazare.

Bînguiesc :
- Nu e ce crezi,
eu am voie,
pot sa fiu copil oricît vreau,
să mă scald în amurg,
în văgăuni albastre de nu-mă-uita...

Ce sarcastic îngerul mă măsoară !

Ce-o să se aleagă de mine,
din albumul cu poze ?
Il strîng mai tare la piept,
tremur scăldată-n sudoare,
şi stau aşa şi aştept
pe muchea treziei.DREAM WITH ANGEL

And all is typically happening.
I cross the bridge, leave a copper penny
in the hand of the winged guardian
and he begins to rummage my bag.
- What have you got there in the bag ?
- The book of pictures.
- What pictures ?... You have gray hair.

And he suspiciously looks at me.

I get terribly cold.

A memory, an owl comes flying
from the earth,
unlocks my chest with its claws,
beyond the bridge  the gas chamber is flashing.

I am stammering: 
- It's not what you think,
I am allowed,
I can be a child every time I want,
swim in the dusk,
in the blue hollows of forget-me-not...

How sarcastically the angel looks at me !

What will happen with  me,
with the book of pictures ?
I hold it harder at my brest,
I am trembling bathed in sweat
and  I sit and wait
on the edge of awakening.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...