26.03.2012

Marin Sorescu

                                 Constantin P. Popescu : Eclipsa                              


FOCUL SACRU


Mai aruncaţi nişte vreascuri
În soare,
Am auzit c-o să se stingă
Peste câteva miliarde
De ani.

Şi dacă nu mai sunt vreascuri,
Aruncaţi în soare
Câmpiile care ar fi putut foarte bine
Să fie păduri,
Munţii, luna şi cerul
Care nici nu ştim sigur dacă nu sunt
Păduri.

În orice caz,
Mai aruncaţi ceva în el,
Nişte vreascuri,
Nişte vieţi.

Că, uite, a şi început să pâlpâie
Pe feţele noastre,
Făcându-le frumoase şi urâte,
Făcându-le noapte şi zi,
Făcându-le anotimpuri şi ani.
THE SACRED FIRE


Throw some woods
In the sun,
I heard it will extinguish
After some milliards
Of years.

And if aren't woods anymore
Throw in the sun
The plains that
Would have been forests,
The mountains, the moon and the sky
That we don't know certainly if they aren't
Forests.

Anyway,
Throw something in it,
Some woods,
Some lifes.

Look, it just begins to flare
On our faces,
Making them beautiful and ugly,
Making them night and day,
Making them seasons and years.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...