01.11.2011

Marin Sorescu


MAXIMUM DE DURATĂ

Predaţi lumii
Trăim cu mîinile în sus,
De-asta nu putem face nimic,
Ni-s mîinile prinse de frică, de predare.

Risipiţi lumii -
Moartea o posibilitate de strîngere
A eului,
De golire a spaţiului de el, pentru a face loc altuia.
Ghem, nod, arici.
O răzgîndire a gîndirii, a posibilităţii.

Într-un fel numai moartea
Te face om, te scapă de alţii.
Trăieşti în lume, dar mori în tine,
În eu.
E o victorie aceasta, imensă : a cuceririi tale
De către tine, distrugînd, ca la orice învingere,
Ce-ai cucerit.


MAXIMUM OF TERM 

Surrendered to the world
We live with hands up,
That's why we can not do anything,
Our hands are caught with fear, with surrendering.

Scattered to the world -
Death a possibility of gathering
Of the ego,
Of emptying of the space by itself, for making room for another.
Ball, knot, hedgehog.
A changing of mind of the mind, of the possibility.

Somehow only death
Makes you human, makes you get rid of the others.
You live in the world, but you die within you,
Within your ego.
It's a win this, huge : of your conquest
By yourself, destroying, as any win
What you have conquered.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...