02.09.2011

Alecu Ivan GhiliaCE VOR DEVENI TOATE

Toate, da, toate, ce vor deveni
dacă
nu
le vom încălzi cu suflarea noastră ?
Spuneţi-mi de ştiţi
ce se va-ntîmpla cu mine
care
sunt dat afară
din mine
ca un rău platnic
deşi de cînd mă ştiu
am tot fost vămuit şi
pus pe fugă de peste tot
atît de gonit de ici-colo că
n-am avut răgazul să dezleg
misterul morţii
de parcă
pe-al vieţii
l-am dezlegat !
O, Doamne, ce-i nebunia asta !
Poate nu-i nici o nebunie,
de bună seamă, e doar
starea noastră de exasperare,
acest clocot alb, această îngheţare,
furişare,
surpare,
stare normală
cînd suntem gazaţi de viaţă,
protestul minţii în faţa vieţii
tot mai nebune
care nu va încăpea
niciodată în cămaşa de forţă.
Şi-atunci toate
da
toate
ce vor deveni
dacă nu le vom 
încălzi
cu suflarea noastră !
Dacă nu le vom privi !


WHAT WILL  ALL BECOME

All, yes, all, what will all become
if
we shall not
warm them with our breath ?
Tell me if you know
what will happen to me
who
I'm fired
of me
as a bad payer
though since I know me
I have been pinched and
driven out all over
so chased from here to there that
I had no time to untie
the mystery of the death
as though
the mystery of the life
I should had loosed !
Oh, God, what is this madness ?
Perhaps it is no madness,
of course, it is just
our state of exasperation,
this white ebullition, freezing,
stealth,
crumbling,
a normal state
when we are gassed by life,
the protest of the mind in front of the life
more and more crazy
that will never fit
in a straitjacket.
And than all
yes
all
what will become
if we shall not
warm them
with our breath !
I f we shall not look at them !

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...